https://tidsskrift.dk/dttk/issue/feed Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16T09:59:45+01:00 Jeppe Bach Nikolajsen dttk@teologi.dk Open Journal Systems <p> </p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages.</p> https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141673 Introduktion 2023-11-08T09:37:50+01:00 Jeppe Bach Nikolajsen jb@teologi.dk 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141674 Her er noget større end templet! 2023-11-08T10:09:31+01:00 Christian Schøler Holmgaard mangler@mangler.dk <p>I denne artikel vil jeg se nærmere på en voksende tendens til at læse Matthæusevangeliet som et jødisk skrift ved at se nærmere på templets rolle i evangeliet. Jesu forhold til templet i Matthæusevangeliet er grundlæggende positivt, men samtidig forudsiger Jesus templets ødelæggelse. Dette forhold forstås bedst i lyset af tanken om eskatologisk opfyldelse, som er et dominerende tema i Matthæusevangeliet. Særligt sammenkædningen mellem templet og Jesu død, og Matthæus’ unikke præsentation af disse begivenheder som et eskatologisk vendepunkt, viser at templet har udspillet sin rolle, fordi noget større er kommet.</p> 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141675 Enhed og harmoni. En analyse af Ignatius af Antiokias ekklesiologi med perspektiv til paulinsk ekklesiologi 2023-11-08T10:36:57+01:00 Michael Mørch Thunbo mangler@mangler.dk <p>Med udgangspunkt i en socioretorisk analyse af Ignatius af Antiokias breve undersøger denne artikel den kristne ekklesiologi ved overgangen til det 2. århundrede e.Kr. Denne analyse viser, at menighedernes enhed og harmoni var afgørende idealer for Ignatius, og at han funderede sin ekklesiologi med antikkens ledelsesidealer som retorisk bagtæppe. Dette ses blandt andet ved hans beskrivelser af biskoppens, presbyternes og diakonernes rolle i menigheden, i hvilke han fremsætter embedsholdernes liturgiske og teologiske funktion som et afgørende bolværk mod kaos og splittelser i menighederne. Artiklen sætter herefter væsentlige indsigter fra analysen i kontrast til den nytestamentlige, paulinske tradition. På denne baggrund fremsætter artiklen dels en teologisk nedskalering af den ekklesiologiske pneumatologi og dels en mere konservativ retorisk overtagelse af antikkens sociografi som mulige forklaringer på, hvorfor kirkens ekklesiologi blev mere stratificeret og hierarkisk ved overgangen til det 2. århundrede<br>e.Kr.</p> 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141676 Reform af præsteuddannelsen i pietismen 2023-11-08T10:45:39+01:00 Kurt E. Larsen mangler@mangler.dk <p>Artiklen præsenterer de tanker om præstegerning og præsteuddannelse, der kan uddrages af tre dansk-norske forordninger fra første halvdel af 1700-tallet: Om præsternes uddannelse (1707), Københavns Universitets fundats (1732) og konventikelplakaten (1741). I artiklen beskrives disse forordningers historiske baggrund, og deres indhold sammenlignes med de reformforslag vedrørende præsteuddannelse, som lå i Speners skrift fra 1675: <em>Pia Desideria</em>. Der påvises så mange lighedspunkter med Speners reformtanker, at der synes at være tale om en større inspiration fra pietismen end antaget af tidligere forskning.</p> 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141679 Er Danmark et kristent land? 2023-11-08T10:54:06+01:00 Mogens S. Mogensen mangler@mangler.dk 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141680 Den kristne etik og homoseksualitet. En kommunitaristisk diskussion af LGB-praksisser i lyset af Stanley Hauerwas’ seksualetik 2023-11-08T10:58:55+01:00 Jacob Munk Rosenlund mangler@mangler.dk 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141681 Oliver D. Crisp: Participation and Atonement: An Analytic and Constructive Account (Baker Academic, 2022) 2023-11-08T11:02:16+01:00 Asger Chr. Højlund mangler@mangler.dk 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141682 Michael Agerbo Mørch: Systematic Theology as Rationally Justified Public Discourse about God (Vandenhoeck & Ruprecht, 2023) 2023-11-08T11:05:43+01:00 Knut Alfsvåg mangler@mangler.dk 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141683 Holger Villadsen: Baggers alterbog 1688. Forhistorie, indledning og tekstudgave (BoD, 2022) 2023-11-08T11:08:43+01:00 Kurt E. Larsen mangler@mangler.dk 2023-11-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke