https://tidsskrift.dk/dttk/issue/feed Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2019-11-04T11:59:11+01:00 Kurt Christensen dttk@teologi.dk Open Journal Systems <p>&nbsp;</p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.</p> https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116487 Introduktion 2019-11-04T11:59:11+01:00 Kurt Christensen mangler@mangler.dk 2019-10-23T10:28:12+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116488 Bibelens brug i sjælesorgen – en undersøgelse af ét tysk, to svenske og ét dansk fagbidrag til brugen af bibelske tekster i sjælesorgen 2019-11-04T11:59:11+01:00 Thomas Gudbergsen mangler@mangler.dk <p>Artiklens forfatter skriver på baggrund af fire studier af Bibelens anvendelsespotentiale i sjælesorgen med det formål at anskueliggøre, hvad disse arbejder hver har at sige om emnet. De udvalgte forfattere er den tyske pastoralteolog Peter Bukowski, den svenske religionspsykolog Owe Wikström og den danske universitetsteolog Troels Nørager. Artiklens arbejde skildrer en sjælesorgshistorisk fremstilling dækkende en 10-årig periode (1984-1994), der belyser potentialet i Bibelen for den sjælesørgeriske praksis. Artiklen fremdrager af studiet af de fire pastoralteologiske bidrag praksisnære pointer, som lægger op til netop at bruge de bibelske tekster i den sjælesørgeriske praksis. Løbende bringer artiklens forfatter de tre teologers bidrag i diskussion med andre relevante aktører inden for det sjælesørgeriske felt og sætter ligeledes deres pointer i relation til den praksisnære sjælesørgeriske hverdag.</p> 2019-10-23T11:05:46+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116493 Er Bibelen Guds ord for Karl Barth? Undersøgelse af en påstand hos Kevin Vanhoozer 2019-11-04T11:59:11+01:00 Peter Søes mangler@mangler.dk <p>Kevin Vanhoozers bibelhermeneutik står for mig og mange andre i den evangelikale tradition som et overbevisende bud på, hvordan vi skal læse Bibelen. Han hævder selv at være afgørende inspireret af Karl Barth på dette punkt. Denne artikel viser, at hans kommunikationsteoretiske tolkning af Barths forståelse af Bibelen ved hjælp af talehandlingsfilosofiske begreber handler om to ting: dels en hermeneutik centreret omkring begrebet ’Skriftens sag’, dels en forståelse af Bibelen som divine discourse. Artiklen argumenterer for, at det første er en dækkende gengivelse af et anliggende hos Barth, mens det andet er en fejltolkning. Denne fejltolkning betyder, at Barth bringes tættere på evangelikal bibelforståelse, end der er dækning for i hans tekster. Samtidig betyder den, at et afgørende anliggende i Barths teologiske projekt ikke bearbejdes i Vanhoozers hermeneutik.</p> 2019-10-23T11:06:42+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116497 Fornuft, følelse og autonomi i teologi. Et brud med arven fra Descartes, Hume og Kant 2019-11-04T11:59:11+01:00 Jakob Valdemar Olsen mangler@mangler.dk <p>Det er tydeligt for kendere, at oplysningstiden og oplysningsfilosofien har påvirket tænkningen i vesten, hvilket har givet markante teologiske nedslag. I denne artikel fremholdes en nyere kritik af oplysningsfilosofien og dens påvirkning af teologien. Der peges på vigtigheden i at forstå mennesket og menneskelig erkendelse som en helhed, så følelse og fornuft ikke helt separeres. Til sidst i artiklen beskrives, hvordan moderne dansk teologi er formet af oplysningsfilosofi i sin læsning af Bibelen, og der peges på, at der i Danmark er behov for en holistisk forståelse af menneskelig erkendelse for at få en mere fornuftig eksegetisk læsning af Bibelen.</p> 2019-10-23T11:07:20+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116502 Hvordan prædike om dåben? 2019-11-04T11:59:11+01:00 Carsten Haugaard Nielsen mangler@mangler.dk 2019-10-23T11:08:02+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116505 Kirken og åndelighedens genkomst 2019-11-04T11:59:11+01:00 Tonny Jacobsen mangler@mangler.dk 2019-10-23T11:08:35+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116507 Andreas Østerlund Nielsen, Jonas Adelin Jørgensen og Martin Ishøy (red.): Økonomi og kristendom … hvad Guds er (Eksistensen, 2019) 2019-11-04T11:59:11+01:00 Kjetil Fretheim mangler@mangler.dk 2019-10-23T11:09:15+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116508 Lars Nymark Heilesen (red.): Kirken og mennesker med særlige behov – menneskesyn og teologi (Eksistensen, 2018) 2019-11-04T11:59:11+01:00 Line Rudbeck mangler@mangler.dk 2019-10-23T11:09:47+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116510 Kevin J. Vanhoozer: Hearers and Doers. A Pastor’s Guide to Making Disciples Through Scripture and Doctrine (Lexham Press, 2019) 2019-11-04T11:59:11+01:00 Michael Agerbo Mørch mangler@mangler.dk 2019-10-23T11:10:17+02:00 ##submission.copyrightStatement##