https://tidsskrift.dk/dttk/issue/feed Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2021-11-11T11:50:33+01:00 Kurt Christensen dttk@teologi.dk Open Journal Systems <p>&nbsp;</p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.</p> https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129204 Introduktion 2021-11-01T10:40:56+01:00 Kurt Christensen mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129205 Hans Egede og dåben 2021-11-01T10:46:11+01:00 Kurt E. Larsen mangler@mangler.dk <p>Hans Egede (1686-1758) var luthersk præst og fra 1721-1736 missionær i Grønland. Deroppe underviste han om troen, og fra 1724 begyndte grønlændere at blive døbt. Oprindeligt var han meget restriktiv med hensyn til dåben, men efterhånden ændredes hans praksis, så han døbte børn, hvis forældre begærede dåb af børnene og var villig til at lade dem oplære i kristen tro. Efterhånden døbte han også voksne grønlændere, blot de begærede dåb og havde en elementær viden om kristentroen. Artiklen viser, at Hans Egede i sin dåbsteologi og dåbspraksis i 1720’erne på nogle, men ikke alle punkter lå tæt på Danmarks og Norges Kirkeritual af 1685, mens der i skrifterne fra 1737 var sket visse forskydninger, der kan have haft sammenhæng med den pietistiske linje ved det nye hof i København. Nogle af Egedes synspunkter i 1737 kan også have haft baggrund i pietisten Speners katekismusforklaring, som Egede værdsatte højt.</p> 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129208 Hvad er menighedsbaseret teologi? En undersøgelse af forholdet mellem teologi og kirke hos Regin Prenter og James Wm. McClendon 2021-11-01T10:56:21+01:00 Bent Bjerring-Nielsen mangler@mangler.dk Henrik Holmgaard mangler@mangler.dk <p>I artiklen ses udviklingen af en egentlig menighedsbaseret teologi som en del af svaret på teologiens grundlagsproblemer. Det sker igennem en diskussion af forholdet mellem teologi og kirke i udvalgte værker af Regin Prenter og James Wm. McClendon. Teologiens grundlagsproblemer kan ikke isoleres fra spørgsmålet om teologiens formål. Dette spørgsmål diskuteres i artiklen igennem en modstilling af to positioner, henholdsvis »teologi for kirkens skyld« og »menighedsbaseret teologi«. Regin Prenter præsenterer i <em>Kirken og theologien</em> en konsekvent forståelse af teologistudiets formål; teologi skal studeres for kirkens skyld. Det modstilles James Wm. McClendons forståelse af teologiens udgangspunkt og opgave, som han formulerer det i begrebet ’the small ’b’ baptist vision’, der ses som et eksempel på en egentlig menighedsbaseret teologi.</p> 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129209 Fra Logos til treenighed – fra stoisk filosofi gennem Johannesprologen til Tertullians treenighedslære 2021-11-01T11:05:24+01:00 Thomas N. Steiner mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129210 Hvad skal alt det blod gøre godt for? Om blod og blodritualer i Gammel Testamente 2021-11-01T11:09:37+01:00 Anja Smedstrup Christensen mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129211 Det kongelige æsel i Zak 9 2021-11-01T11:12:21+01:00 Jens Bruun Kofoed mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129212 En ny dogmatik? Præsentation af Kevin J. Vanhoozer 2021-11-01T11:17:57+01:00 Asger Chr. Højlund mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129213 Christof Sauer: Martyrium und Mission im Kontext (Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, 2021) 2021-11-01T11:23:52+01:00 Henrik Ertner Rasmussen mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129214 Hans Raun Iversen: Folkekirke, brugerkirke, kirke i mission (Eksistensen, 2021) 2021-11-01T11:29:06+01:00 Jørgen Jørgensen mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129215 Christian Danz: Indføring i den evangeliske dogmatik (Eksistensen, 2020) 2021-11-01T11:32:43+01:00 Peter Søes mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129216 Kjell Arne Norum: Gud & miljøet. Hva sier Bibelen? (Verbum, 2. oplag, 2019) 2021-11-01T11:35:57+01:00 Kurt Christensen mangler@mangler.dk 2021-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke