Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk <p>&nbsp;</p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.</p> da-DK <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ul> <li>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li> </ul> dttk@teologi.dk (Kurt Christensen) kmiv@kb.dk (Rie Karen Marie Iversen) tor, 11 nov 2021 11:50:33 +0100 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Introduktion https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129204 Kurt Christensen Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129204 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Hans Egede og dåben https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129205 <p>Hans Egede (1686-1758) var luthersk præst og fra 1721-1736 missionær i Grønland. Deroppe underviste han om troen, og fra 1724 begyndte grønlændere at blive døbt. Oprindeligt var han meget restriktiv med hensyn til dåben, men efterhånden ændredes hans praksis, så han døbte børn, hvis forældre begærede dåb af børnene og var villig til at lade dem oplære i kristen tro. Efterhånden døbte han også voksne grønlændere, blot de begærede dåb og havde en elementær viden om kristentroen. Artiklen viser, at Hans Egede i sin dåbsteologi og dåbspraksis i 1720’erne på nogle, men ikke alle punkter lå tæt på Danmarks og Norges Kirkeritual af 1685, mens der i skrifterne fra 1737 var sket visse forskydninger, der kan have haft sammenhæng med den pietistiske linje ved det nye hof i København. Nogle af Egedes synspunkter i 1737 kan også have haft baggrund i pietisten Speners katekismusforklaring, som Egede værdsatte højt.</p> Kurt E. Larsen Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129205 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Hvad er menighedsbaseret teologi? En undersøgelse af forholdet mellem teologi og kirke hos Regin Prenter og James Wm. McClendon https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129208 <p>I artiklen ses udviklingen af en egentlig menighedsbaseret teologi som en del af svaret på teologiens grundlagsproblemer. Det sker igennem en diskussion af forholdet mellem teologi og kirke i udvalgte værker af Regin Prenter og James Wm. McClendon. Teologiens grundlagsproblemer kan ikke isoleres fra spørgsmålet om teologiens formål. Dette spørgsmål diskuteres i artiklen igennem en modstilling af to positioner, henholdsvis »teologi for kirkens skyld« og »menighedsbaseret teologi«. Regin Prenter præsenterer i <em>Kirken og theologien</em> en konsekvent forståelse af teologistudiets formål; teologi skal studeres for kirkens skyld. Det modstilles James Wm. McClendons forståelse af teologiens udgangspunkt og opgave, som han formulerer det i begrebet ’the small ’b’ baptist vision’, der ses som et eksempel på en egentlig menighedsbaseret teologi.</p> Bent Bjerring-Nielsen, Henrik Holmgaard Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129208 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Fra Logos til treenighed – fra stoisk filosofi gennem Johannesprologen til Tertullians treenighedslære https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129209 Thomas N. Steiner Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129209 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Hvad skal alt det blod gøre godt for? Om blod og blodritualer i Gammel Testamente https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129210 Anja Smedstrup Christensen Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129210 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Det kongelige æsel i Zak 9 https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129211 Jens Bruun Kofoed Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129211 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 En ny dogmatik? Præsentation af Kevin J. Vanhoozer https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129212 Asger Chr. Højlund Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129212 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Christof Sauer: Martyrium und Mission im Kontext (Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, 2021) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129213 Henrik Ertner Rasmussen Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129213 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Hans Raun Iversen: Folkekirke, brugerkirke, kirke i mission (Eksistensen, 2021) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129214 Jørgen Jørgensen Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129214 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Christian Danz: Indføring i den evangeliske dogmatik (Eksistensen, 2020) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129215 Peter Søes Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129215 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Kjell Arne Norum: Gud & miljøet. Hva sier Bibelen? (Verbum, 2. oplag, 2019) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129216 Kurt Christensen Copyright (c) 2021 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129216 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100