Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk <p>&nbsp;</p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.</p> da-DK <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p><ul><li>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li><li>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket efter publiceringen er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li></ul> dttk@teologi.dk (Kurt Christensen) kmiv@kb.dk (Rie Karen Marie Iversen) man, 04 nov 2019 11:59:11 +0100 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Introduktion https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116487 Kurt Christensen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116487 ons, 23 okt 2019 10:28:12 +0200 Bibelens brug i sjælesorgen – en undersøgelse af ét tysk, to svenske og ét dansk fagbidrag til brugen af bibelske tekster i sjælesorgen https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116488 <p>Artiklens forfatter skriver på baggrund af fire studier af Bibelens anvendelsespotentiale i sjælesorgen med det formål at anskueliggøre, hvad disse arbejder hver har at sige om emnet. De udvalgte forfattere er den tyske pastoralteolog Peter Bukowski, den svenske religionspsykolog Owe Wikström og den danske universitetsteolog Troels Nørager. Artiklens arbejde skildrer en sjælesorgshistorisk fremstilling dækkende en 10-årig periode (1984-1994), der belyser potentialet i Bibelen for den sjælesørgeriske praksis. Artiklen fremdrager af studiet af de fire pastoralteologiske bidrag praksisnære pointer, som lægger op til netop at bruge de bibelske tekster i den sjælesørgeriske praksis. Løbende bringer artiklens forfatter de tre teologers bidrag i diskussion med andre relevante aktører inden for det sjælesørgeriske felt og sætter ligeledes deres pointer i relation til den praksisnære sjælesørgeriske hverdag.</p> Thomas Gudbergsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116488 ons, 23 okt 2019 11:05:46 +0200 Er Bibelen Guds ord for Karl Barth? Undersøgelse af en påstand hos Kevin Vanhoozer https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116493 <p>Kevin Vanhoozers bibelhermeneutik står for mig og mange andre i den evangelikale tradition som et overbevisende bud på, hvordan vi skal læse Bibelen. Han hævder selv at være afgørende inspireret af Karl Barth på dette punkt. Denne artikel viser, at hans kommunikationsteoretiske tolkning af Barths forståelse af Bibelen ved hjælp af talehandlingsfilosofiske begreber handler om to ting: dels en hermeneutik centreret omkring begrebet ’Skriftens sag’, dels en forståelse af Bibelen som divine discourse. Artiklen argumenterer for, at det første er en dækkende gengivelse af et anliggende hos Barth, mens det andet er en fejltolkning. Denne fejltolkning betyder, at Barth bringes tættere på evangelikal bibelforståelse, end der er dækning for i hans tekster. Samtidig betyder den, at et afgørende anliggende i Barths teologiske projekt ikke bearbejdes i Vanhoozers hermeneutik.</p> Peter Søes ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116493 ons, 23 okt 2019 11:06:42 +0200 Fornuft, følelse og autonomi i teologi. Et brud med arven fra Descartes, Hume og Kant https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116497 <p>Det er tydeligt for kendere, at oplysningstiden og oplysningsfilosofien har påvirket tænkningen i vesten, hvilket har givet markante teologiske nedslag. I denne artikel fremholdes en nyere kritik af oplysningsfilosofien og dens påvirkning af teologien. Der peges på vigtigheden i at forstå mennesket og menneskelig erkendelse som en helhed, så følelse og fornuft ikke helt separeres. Til sidst i artiklen beskrives, hvordan moderne dansk teologi er formet af oplysningsfilosofi i sin læsning af Bibelen, og der peges på, at der i Danmark er behov for en holistisk forståelse af menneskelig erkendelse for at få en mere fornuftig eksegetisk læsning af Bibelen.</p> Jakob Valdemar Olsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116497 ons, 23 okt 2019 11:07:20 +0200 Hvordan prædike om dåben? https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116502 Carsten Haugaard Nielsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116502 ons, 23 okt 2019 11:08:02 +0200 Kirken og åndelighedens genkomst https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116505 Tonny Jacobsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116505 ons, 23 okt 2019 11:08:35 +0200 Andreas Østerlund Nielsen, Jonas Adelin Jørgensen og Martin Ishøy (red.): Økonomi og kristendom … hvad Guds er (Eksistensen, 2019) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116507 Kjetil Fretheim ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116507 ons, 23 okt 2019 11:09:15 +0200 Lars Nymark Heilesen (red.): Kirken og mennesker med særlige behov – menneskesyn og teologi (Eksistensen, 2018) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116508 Line Rudbeck ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116508 ons, 23 okt 2019 11:09:47 +0200 Kevin J. Vanhoozer: Hearers and Doers. A Pastor’s Guide to Making Disciples Through Scripture and Doctrine (Lexham Press, 2019) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116510 Michael Agerbo Mørch ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116510 ons, 23 okt 2019 11:10:17 +0200