Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk <p>&nbsp;</p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.</p> Menighedsfakultetet i Aarhus da-DK Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 1903-6523 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p><ul><li>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li><li>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket efter publiceringen er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li></ul> Introduktion https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/110995 Kurt Christensen ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 195 196 Stendød eller trofast? En diskussion af Niels Grønkjærs postteistiske teologi https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/110994 <p>Denne artikel diskuterer Niels Grønkjærs bud på en postteistisk teologi. Artiklen indledes med at indkredse en definition på »postteisme« og viser, at det er en kategori, som rummer mange variationer. Fælles er dog, at man sætter sig i opposition til »teisme« og vil udvikle et gudsbegreb, der tager metafysikkritikken alvorligt. I hoveddelen beskrives Grønkjærs teologiske bidrag, særligt gennem bogen <em>Den nye Gud</em> (2010/2012). Grønkjær udvikler en gudsforståelse, hvor bevægelighed er i fokus. Men som artiklens tredje del – vurderingen af Grønkjærs bidrag – viser, så er der flere problemer. Dels kan flere tilfælde af inkonsistens dokumenteres, dels kan uklarheder og manglende nuanceringer i Grønkjærs teologi påpeges, hvorfor positionen ender med at fremstå som et svagere alternativ end den klassiske teisme.</p> Michael Agerbo Mørch ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 197 211 “Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!” Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/110997 <p>Den norske kirke er i endring. Nye rammebetingelser og interne dynamikker utfordrer folkekirkens sentrale og lokale ledelse. Grunnleggende spørsmål som hva kirken er og hva kirken skal gjøre settes på dagsorden. Denne artikkelen presenterer en distinkt case av ekklesiologisk og organisatorisk konfigurasjon i denne endringskonteksten. I 2008 startet Den norske kirke et prosjekt for å stimulere systematisk utviklingsarbeid i den lokale kirke, Menighetsutvikling i folkekirken (MUV). Målet med denne artikkelen er å analysere menighetslederes erfaringer og drøfte hvordan disse erfaringene kan bidra til å videreutvikle MUV som konsept. Artikkelen bygger på både en spørreundersøkelse og intervjuer. Materialet drøftes i lys av ledelses- og organisasjonsfaglig teori. Det viser seg at motivering til deltakelse i et MUV-prosjekt er varierte, med ønsker om både kvantitativ og kvalitativ vekst. MUV har bidratt til å gjøre en forskjell og ført til økt ekklesiologisk bevissthet og mer systematisk arbeid. Det er imidlertid få umiddelbare endringer i samarbeid mellom aktørene i lokalkirken. Arbeidsmetodene brukes i bare liten grad etter avsluttet MUV-prosjekt. Informantene gir varierte innspill på endringer av MUV-konseptet, blant annet ønske om større fleksibilitet og nærhet til den lokale kontekst. Artikkelen diskuterer praktiske implikasjoner og fremtidig retning for MUV for å stimulere den lokale kirke i systematisk utvikling.</p> Erling Birkedal Stephen Sirris ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 213 237 Misjonsteologi uten misjonsbefaling? Forventet Paulus noen medvirkning fra menighetene til misjon? https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/110999 <p>Paulus skrev meget om sitt misjonsarbeid i sine brev. Denne bibelteologiske artikkelen drøfter hvorvidt Paulus virkelig forventet medvirkning til enten sin misjon eller til egne misjonsfremstøt fra menighetenes side. Resultatet er magert: Der finnes knapt noen direkte tilskyndelse til misjon eller evangelisering i Paulusbrevene. Men mer indirekte og implisitt finner vi noen tilløp, og disse drøftes. Det er ingen opplagt forklaring på dette, men noen muligheter overveies.</p> Sverre Bøe ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 239 254 Dåbens liv skal leves. Sammenhængen mellem dåb, tro og menighedsliv i dansk liturgi og praksis siden Luther https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/111000 Kurt E. Larsen ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 255 270 Bent Flemming Nielsen: På den første dag. Kirkens liturgi – Oldtid og middelalder (Eksistensen, 2017) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/111003 Henrik Højlund ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 271 275 Alister E. McGrath: Re-Imagining Nature: The Promise of a Christian Natural Theology (Wiley Blackwell, 2017) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/111004 Emil Børty Nielsen ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 277 279 John Gray: Seven Types of Atheism (Allen Lane, 2018) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/111006 Michael Agerbo Mørch ##submission.copyrightStatement## 2018-11-22 2018-11-22 45 3 281 284