Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk <p> </p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages.</p> Menighedsfakultetet i Aarhus da-DK Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 1903-6523 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ul> <li>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li> </ul> Introduktion https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141673 Jeppe Bach Nikolajsen Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 195 195 Her er noget større end templet! https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141674 <p>I denne artikel vil jeg se nærmere på en voksende tendens til at læse Matthæusevangeliet som et jødisk skrift ved at se nærmere på templets rolle i evangeliet. Jesu forhold til templet i Matthæusevangeliet er grundlæggende positivt, men samtidig forudsiger Jesus templets ødelæggelse. Dette forhold forstås bedst i lyset af tanken om eskatologisk opfyldelse, som er et dominerende tema i Matthæusevangeliet. Særligt sammenkædningen mellem templet og Jesu død, og Matthæus’ unikke præsentation af disse begivenheder som et eskatologisk vendepunkt, viser at templet har udspillet sin rolle, fordi noget større er kommet.</p> Christian Schøler Holmgaard Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 197 214 Enhed og harmoni. En analyse af Ignatius af Antiokias ekklesiologi med perspektiv til paulinsk ekklesiologi https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141675 <p>Med udgangspunkt i en socioretorisk analyse af Ignatius af Antiokias breve undersøger denne artikel den kristne ekklesiologi ved overgangen til det 2. århundrede e.Kr. Denne analyse viser, at menighedernes enhed og harmoni var afgørende idealer for Ignatius, og at han funderede sin ekklesiologi med antikkens ledelsesidealer som retorisk bagtæppe. Dette ses blandt andet ved hans beskrivelser af biskoppens, presbyternes og diakonernes rolle i menigheden, i hvilke han fremsætter embedsholdernes liturgiske og teologiske funktion som et afgørende bolværk mod kaos og splittelser i menighederne. Artiklen sætter herefter væsentlige indsigter fra analysen i kontrast til den nytestamentlige, paulinske tradition. På denne baggrund fremsætter artiklen dels en teologisk nedskalering af den ekklesiologiske pneumatologi og dels en mere konservativ retorisk overtagelse af antikkens sociografi som mulige forklaringer på, hvorfor kirkens ekklesiologi blev mere stratificeret og hierarkisk ved overgangen til det 2. århundrede<br>e.Kr.</p> Michael Mørch Thunbo Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 215 232 Reform af præsteuddannelsen i pietismen https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141676 <p>Artiklen præsenterer de tanker om præstegerning og præsteuddannelse, der kan uddrages af tre dansk-norske forordninger fra første halvdel af 1700-tallet: Om præsternes uddannelse (1707), Københavns Universitets fundats (1732) og konventikelplakaten (1741). I artiklen beskrives disse forordningers historiske baggrund, og deres indhold sammenlignes med de reformforslag vedrørende præsteuddannelse, som lå i Speners skrift fra 1675: <em>Pia Desideria</em>. Der påvises så mange lighedspunkter med Speners reformtanker, at der synes at være tale om en større inspiration fra pietismen end antaget af tidligere forskning.</p> Kurt E. Larsen Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 235 250 Er Danmark et kristent land? https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141679 Mogens S. Mogensen Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 251 266 Den kristne etik og homoseksualitet. En kommunitaristisk diskussion af LGB-praksisser i lyset af Stanley Hauerwas’ seksualetik https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141680 Jacob Munk Rosenlund Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 267 277 Oliver D. Crisp: Participation and Atonement: An Analytic and Constructive Account (Baker Academic, 2022) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141681 Asger Chr. Højlund Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 279 282 Michael Agerbo Mørch: Systematic Theology as Rationally Justified Public Discourse about God (Vandenhoeck & Ruprecht, 2023) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141682 Knut Alfsvåg Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 283 286 Holger Villadsen: Baggers alterbog 1688. Forhistorie, indledning og tekstudgave (BoD, 2022) https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141683 Kurt E. Larsen Copyright (c) 2023 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2023-11-16 2023-11-16 50 3 287 287