Redaktør

Kurt Christensen

Redaktionssekretær

Brian K. Hansen

Regnskabsfører

Walther Plauborg Hansen

Korrekturansvarlig

Hans Henrik Nielsen

Abonnementansvarlig

Kit Johansen Hvergel