Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.

Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.

Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle artikler. Alle forskningsartikler bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.


Årg. 43, Nr. 3 (2016)

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Jeppe Bach Nikolajsen
195

Artikler

Jeppe Bach Nikolajsen
197-211
Ole Nyborg
213-227
Flemming Kofod-Svendsen
229-246

Perspektiver

Asger Chr. Højlund
247-259
Leif Andersen
260-270

Anmeldelser

Morten Hørning Jensen
271-276
Berit Okkenhaug
277-279
Nikolaj Christensen
280-283
Peter Hjorth Fredensborg
284-286
Kurt E. Larsen
287-288