Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.

Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.

Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle artikler. Alle forskningsartikler bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.


Årg. 44, Nr. 1 (2017)

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Jeppe Bach Nikolajsen
3

Artikler

Sigurd Grindheim
5-24
Flemming Kofod-Svendsen
25-52
Carsten Elmelund Petersen
53-67

Perspektiver

Sturla Sagberg
69-83

Anmeldelser

Knut Alfsvåg
84-87
Jon A.P. Gissel
88-91
Bent Bjerring-Nielsen
92-94
Henrik Højlund
95-96