Frederikshavn som værftsby

  • Erik Christensen

Resumé

Træskibsværfter i Frederikshavn blev fra 1870’erne teknologisk førende i udviklingen af nye typer fiskefartøjer, der fuldstændig ændrede det danske fiskerierhverv fra det kystnære fiskeri i små åbne sejlførende både til store motoriserede fiskefartøjer, der allerede før århundredeskiftet kunne tage på fiskeri i Nordsøen og Nordatlanten. En vigtig dimension var samarbejde med byens øvrige industri, især Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik om motorudviklingen. Fra omkring 1910 var værftsindustrien i Frederikshavn igen i front med byggeri af de første stålfisketrawlere. Konkurrencen med både danske og udenlandske værfter spidsede dog til, men frem til 1950’erne lykkedes det Frederikshavn Værft at bygge avancerede ståltrawlere, der blev eksporteret til lande som eksempelvis Spanien og Frankrig. Siden fulgte nogle færøske trawlere, men med den norske rejetrawler JAN MAYEN i 1988 var det uigenkaldeligt slut med Frederikshavns tid som værftsby for fiskefartøjer.

Forfatterbiografi

Erik Christensen
Publiceret
2012-12-14
Citation/Eksport
Christensen, E. (2012). Frederikshavn som værftsby. Erhvervshistorisk Årbog, 61(2), 47-61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/7696
Sektion
Virksomhedsportrætter og erindringer