Færgefart som forretning. A/S Lillebelts-Overfarten 1920-1972

  • Anne Dorthe Holm
  • Bo Poulsen

Resumé

I artiklen analyseres selskabet A/S Lillebelts-Overfarten som forretning. A/S Lillebelts-Overfarten stod for driften af færgeoverfarten mellem Assens på Vestfyn og Aarøsund på Haderslev Næs. I kølvandet på Genforeningen blev selskabet dannet i Assens i 1920, hvor købmænd og borgere tog initiativ til at genetablere den færgerute, der ellers havde været sløjfet siden tabet af Sønderjylland i 1864. De første 10 år var præget af gode tider. Særligt fragt af sukkerroer fra Sønderjylland til sukkerfabrikken i Assens, samt postbesørgelse mellem Fyn og Jylland var indbringende i starten. Perioden fra ca. 1930 til 1946 var præget af først den verdensomspændende økonomiske krise, mens krigsårene derefter bød på minesprængning af færgen og hårde isvintre. Herefter voksede selskabets omsætning støt, og ledelsen kunne glæde sig over et fornuftigt overskud, men den forøgede biltrafik i 1950’erne førte til kapacitetsproblemer om sommeren. Indkøbet af en større færge i 1963 løste kapacitetsproblemet, men må siges at have været en alt for kostbar investering. Særligt de øgede personaleudgifter blev en svøbe, og efter knap 10 år med støt stigende udgifter og et accelererende underskud lukkede selskabet i 1972. Det er ikke siden lykkedes at genetablere en færgeoverfart mellem Assens og Aarøsund.

---

This article analyzes the business of running a ferry company, A/S Lillebelts-Overfarten, connecting the town of Assens in Funen with Aarøsund in Southern Jutland (Northern Schleswig). The company was formed in 1920 in the wake Southern Jutland’s re-integration into the Danish state, when local merchants and citizens saw new business opportunities through the resurrection of a ferry route, which had closed down in 1864, when Southern Jutland had been conquered by Prussia. For the first 10 years, the company fared well, which was due in large to the freight of sugar beets, farmed in Southern Jutland and processed at the sugar refinery in Assens. In addition the company had a steady income from postal service between Funen and Jutland. From approximately 1930-1946, the company had to deal with the effects of first The great Depression and then World War II, where the ferry struck a naval mine and sank.

From the late 1940s until the early 1960s the turnover of the ferry company grew steadily each year, and almost every year witnessed a significant profit. Nonetheless, the rapid increase in transportation of automobiles led to significant capacity problems in the high season in the summers of the late 1950s. Then in 1963 a newer and larger ferry was put in operation. Yet, in hindsight this was a costly affair. The larger ferry was operated with more men, causing a surge in salary expenditure, while the cost of administration also surged. Following a decade of soaring expenses accompanied by ever larger annual deficits, the company was closed down entirely in 1972. In 1975, there was a short lived attempt at starting a new ferry company, but for the past 40 years, the exchange of people, goods and services between Funen and Jutland has been facilitated through other routes and modes of transportation, such as the Den nye Lillebæltsbro (1970) a bridge with a motorway some 35 kilometers to the north of the Assens-Aarøsund connection.

Publiceret
2016-07-07
Citation/Eksport
Holm, A., & Poulsen, B. (2016). Færgefart som forretning. A/S Lillebelts-Overfarten 1920-1972. Erhvervshistorisk Årbog, 65(1), 14-35. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/23981
Sektion
Artikler