Den østjyske lufthavnsdebat 1995-1999 – en empirisk gennemgang af begivenhedsforløbet

Forfattere

  • Henrik Mølgaard Frandsen

Resumé

Bør Aarhus have en ny lufthavn? Dette spørgsmål er løbende blevet stillet siden Tirstrup Lufthavn blev taget i anvendelse til civil luffart i 1946. I denne artikel vil begivenhedsforløbet og de bagvedliggende rammer i forbindelse med den debat, der verserede i perioden 1995 til 1999 omkring etableringen af en eventuel ny lufthavn i Østjylland, blive belyst. Debatten i 1990’erne er blevet aktualiseret, idet lufthavnsdebatten for alvor blussede op igen i 2015. Adskillige af aktørerne og spørgsmålene er de samme. En central faktor, der går igen, er Aarhus Kommune som den primære og initierende aktør. Artiklen bygger på en caseanalyse, der indgik i forfatterens ph.d.-afhandling fra 2010. Hertil er føjet flere justeringer, ændringer og opdateringer efter senere udarbejdet forskningsviden samt den seneste udvikling omkring lufthavnssituationen i Østjylland. Kildemæssigt baserer artiklen sig i høj grad på en kildekritisk analyse af den tidligere erhvervschef ved Aarhus Kommune, Michael O. Bruuns ganske omfattende privatarkiv. Dertil er benyttet interviews med hovedaktører fra perioden samt gennemgang af rapporter, analyser, statistisk data og faglitteratur.

---

The question concerning the airport capacity in Eastern Jutland has repeatedly been debated since the airport situated at Tirstrup was taken into use in 1946. This article will analyze on the debate concerning the possible new location for the regional airport in eastern Jutland in the period 1995-1999 while taking the political and administrative framework into consideration. Given the recent debate in Eastern Jutland where the location of the regional airport once again is an issue of much debate the case analysis seems highly topical. Key political players and questions are the same when comparing the two periods, not least the fact that the municipality of Aarhus in both cases have been the primary and initiating player. This article is based on a case study from my Ph.D.-analysis from 2011. To this is added several adjustments and updates based on recent research material and a summary of the recent historical development. The empirical analysis is largely based on the source material from former commercial director at Aarhus Municipality Michael O. Bruun. The case analysis is furthermore based on interviews with key political players from the period as well as review of reports, statistical data and literature. 

Downloads

Publiceret

2015-12-23

Citation/Eksport

Frandsen, H. M. (2015). Den østjyske lufthavnsdebat 1995-1999 – en empirisk gennemgang af begivenhedsforløbet. Erhvervshistorisk Årbog, 64(2), 29–79. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/22960

Nummer

Sektion

Artikler