Grænser for vækst?

Forfattere

  • Finn Olesen

Nøgleord:

Non-Ergodic Systems, Path dependency, Economic growth and Ecology

Resumé

Grundlæggende skal alle økonomer – mainstream som ikke mainstream økonomer – anerkende og acceptere, at det økonomiske system er underlagt det økologiske system. Det er det økologiske system, som sætter de endegyldige rammer for, hvorledes det økonomiske system kan udfolde sig. Af denne årsag alene er der grænser for, hvor stor den økonomiske vækst kan blive. På sin vis er dette måske en erkendelse, som det falder lettere for en non-mainstream økonom at acceptere end mere mainstream orienterede økonomer al den stund, at non-mainstream økonomer ofte ser det makroøkonomiske system som et åbent, socialt og over tid foranderligt system. Med et sådant perspektiv er vækst ikke bare vækst – vækstbegrebet skal i en sådan optik forstås mere kvalitativt end blot traditionelt kvantitativt. På den anden side er økonomisk vækst også en determinant til et mere velstående og måske også et mere lykkeligt samfund, sådan som eksempelvis John Maynard Keynes forholdt sig til i et essay, som han skrev i 1930, hvori han forsøgte at spå om sine børnebørns økonomiske muligheder.

---

All economists – mainstreamer as well as non-mainstreamer – have to accept that the working of the economic system, fundamentally, is governed by the rules of the ecological system. However, a non-mainstream economist who see the economic system as an open, changeable and social system might easier than a mainstreamer accept this fact and understand the limits to continued economic growth – far from all environmental problems can be addressed the right way by an optimizing public pricing policy. However, as Keynes tried to explain in 1930 economic growth could give way to a happier society with a high level of prosperity. As such, economic growth is still very important also to modern macroeconomists.

Downloads

Publiceret

2015-07-08

Citation/Eksport

Olesen, F. (2015). Grænser for vækst?. Erhvervshistorisk Årbog, 64(1), 1–12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/21255

Nummer

Sektion

Artikler