Det 20. århundredes »Dannevirke« – naturgassens rolle som ombejlet og udskældt naturretlig ressource 1968-2022

Forfattere

  • Kasper Thissenius Haunstrup Rathjen

Resumé

I denne artikel undersøges naturgassens historie og rolle i dansk energihistorie samt dens betydning for udviklingen af et dansk forsyningssikkerhedsbegreb. TYRA, Danmarks største naturgasfelt, gik i produktion 1. oktober 1984, og havde det primære formål at gøre danskerne uafhængige af den ustabile olieimport fra Mellemøsten. I artiklen betragtes naturgassen som en naturressource, omkring hvilken følgende udviklingstrin foregår: monopolisering, konflikt og homogenitet. TYRA blev en manifestation af et fremvoksende dansk forsyningssikkerhedsbegreb. Men naturgassen var også en naturretlig ressource, som A.P. Møller havde fået eneret til at indvinde i 1962, hvorfor de juridiske omstændigheder for denne retlige tilstand under 1970’ernes energikriser måtte revurderes. I artiklen undersøges denne udvikling samt de forskellige måder, hvorpå en ressource kan monopoliseres direkte eller indirekte. Afslutningsvist med afsæt i de seneste årtiers globalisering og klimadagsorden undersøges naturgassens rolle i en verden, hvor energikrise og forsyningssikkerhed igen er blevet højaktuelt.

---

The role of natural gas in the development of Danish security of supply, 1968-2022

This paper examines the history and importance of natural gas and its role in the Danish conceptualization of security of supply. TYRA—Denmark’s largest natural gas field—started production on October 1st, 1984, with the primary goal of helping Denmark achieve independence from the Arab oil. The paper focusses on natural gas as a natural resource around which the following development occurs: Monopolization, conflict, and homogenization. TYRA became the physical manifestation of a developing Danish concept of security of supply. However, the natural gas was also a natural resource, which A.P. Møller in 1962 had monopolized the right to extract, forcing the legal context of this right to be reevaluated in light of the energy crises of the 1970s. This development is examined as well as the different ways in which a natural resource can be monopolized. Lastly, it focuses on the resource’s role in a globalized, current world fighting climate change, while reliving energy crises and rediscovering the necessity of security of supply.

Downloads

Publiceret

2022-12-22

Citation/Eksport

Rathjen, K. T. H. (2022). Det 20. århundredes »Dannevirke« – naturgassens rolle som ombejlet og udskældt naturretlig ressource 1968-2022. Erhvervshistorisk Årbog, 71(2), 41–64. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/135333