Sommerhusbyer og typesommerhuse. Efterkrigstidens sommerhusbyggeri i hovedstadsmetropolen

Forfattere

  • Henning Bro

Resumé

I dag rummer Danmark næsten en kvart mio. sommerhuse, knapt en halv mio. danskere har med den nuværende gennemsnitlige husstandsstørre adgang til et sådant, og et endnu større befolkningssegment har mindst en gang i livet opholdt sig i et sommerhus. Det på trods har forskningen i en historisk sammenhæng kun i mindre grad beskæftiget sig med den bymæssighed, der kom ud af det omfattende sommerhusbyggeri. Med det udgangspunkt sættes til denne artikel fokus på sommerhusbyen som et småbyfænomen i hovedstadsmetropolens åbne opland i efterkrigstiden, og hvorledes denne bydannelse særlig her, men også andre steder i landet, skabte grundlag for, at produktion og import af typesommerhuse blev en ny branche i bygge- og anlægssektoren.

---

Cottage towns and type cottages Post-war holiday home construction in the metropolitan metropolis

Today, Denmark holds almost a quarter of a million. cottages, barely half a million Danes have access to one, and an even larger population segment has stayed in a holiday home at least once in their life. Despite this, in a historical context, the research has only to a lesser extent dealt with the urbanity that came out of the extensive cottage construction. With this in mind, this thematic issue of the Business History Yearbook on small towns and their businesses focuses on the cottage town as a small town phenomenon in the metropolitan metropolis' open hinterland in the post-war period, and how this town formation, especially here but also elsewhere in the country, created the basis for production and import of type holiday homes became a new industry in the construction sector.

Downloads

Publiceret

2020-12-24

Citation/Eksport

Bro, H. (2020). Sommerhusbyer og typesommerhuse. Efterkrigstidens sommerhusbyggeri i hovedstadsmetropolen. Erhvervshistorisk Årbog, 69(1-2), 114–150. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/123618