Erhverv og den lille bys modernitet – indledning

Forfattere

  • Mikkel Thelle
  • Kenn Tarbensen

Resumé

Dette nummer af Erhvervshistorisk Årbog er et temanummer, der er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Center for Byhistorie og Rigsarkivet. Temaet er ”Erhverv og den lille bys modernitet”. Samarbejdet er inspireret af seminaret ”Den lille bys historie 1850-2000”, der blev afholdt 23. januar 2020 i Den Gamle By i Aarhus. Foredragene her viste det frugtbare i at anskue mindre byers udvikling i et modernitetsperspektiv, herunder et grundigt blik på betydningen af erhverv i bred forstand. Både købstæder, stationsbyer og andre mellemstore byer er de mest typiske i vores historie, men på flere måder også oversete. Her giver redaktørerne først en lille introduktion.

---

Modernisation and the small urban scale

The typical Danish, or Nordic, city is rather small for international standards, but none the less a central part of our urban history. The urban small scale has been object of some Danish research in recent decades, for example the so-called railway town, the suburb or the informal settlement. The history of the small city is closely intertwined with the modern, both in terms of infrastructures and the concentrations of trade and population brought along with them, but also with the state welfare reforms standardizing municipal territories. However, as the articles in this issue shows, there is more potential in the history of the small urban scale, and stimulating this is the intention with its publication.

Downloads

Publiceret

2020-12-24

Citation/Eksport

Thelle, M., & Tarbensen, K. (2020). Erhverv og den lille bys modernitet – indledning. Erhvervshistorisk Årbog, 69(1-2), 3–5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/123612