Kakkelovne, kundegods og køkkentøj fra Morsø Jernstøberi – omvæltning og strategi hos A/S N.A. Christensen & Co. 1950-1993

Forfattere

  • Anders Have Espersen

Resumé

I artiklen redegøres der for de store omvæltninger, som de danske ovnstøberier, eksemplificeret ved jernstøberiet A/S N.A. Christensen & Co. på Mors, gennemgik i løbet af perioden 1950 til 1993. I disse årtier måtte branchen gang på gang forholde sig til nye udfordringer forårsaget af samfundsmæssige ændringer og teknologiske fremskridt. A/S N.A. Christensen & Co., bedst kendt under navnet Morsø Jernstøberi, var et af de få ovnstøberier, der klarede sig igennem branchens forandringer. Det skete ikke mindst, fordi virksomhedens ledelse i begyndelsen af 1960’erne formåede at omstille produktionen fra den hidtidige hovedproduktion af klassiske kakkelovne til det hjemlige marked til en fremstilling af køkkentøj, isenkram og kundegods, som for størstedelens vedkommende blev eksporteret. Da oliekrisen i 1970’erne igen gjorde de klassiske ovne til fast brændsel populære blandt forbrugerne, lykkedes det endnu engang A/S N.A. Christensen & Co. at omstille sig. I artiklen undersøges det, hvorfor netop støberiet på Mors klarede sig gennem omvæltningerne, og der konkluderes, at årsagen skal findes i en kombination af både virksomhedens langsigtede strategier, dens strategiske evne til at tilknytte den rette ledelse samt disse lederes evne til med kortsigtede strategier at reagere på de udfordringer, støberiet undervejs blev mødt af.

---

Stoves, finished goods and kitchenware from Morsø Iron Foundry – Change and strategy at N.A. Christensen & Co. 1950 -1993

This article explains the radical changes that the Danish stove foundries, illustrated by the iron foundry A/S N.A. Christensen & Co. on Mors, underwent in the period 1950 to 1993. During these decades the industry had to relate to new challenges caused by social changes and technological advances. A/S N.A. Christensen & Co., better known as Morsø Iron Foundry, was one of the few stove foundries that survived the changing industry. This was not least because the company’s management succeeded in changing the main production line in the early 1960s from classic stoves for the domestic market to a production of kitchenware, hardware, and finished goods for other companies, which was mainly exported. When the oil crisis of the 1970s re-established the popularity of classic stoves, A/S N.A. Christensen & Co. once again succeeded in reorganising the company. This article questions why this particular foundry managed to survive a period of upheaval in the industry, and it deduces that the reason is found in a combination of both the company’s long-term strategies, its strategic ability to engage the right management, and the management’s ability to respond with short-term strategies to the challenges the company faced in this period.

Downloads

Publiceret

2019-06-13

Citation/Eksport

Espersen, A. H. (2019). Kakkelovne, kundegods og køkkentøj fra Morsø Jernstøberi – omvæltning og strategi hos A/S N.A. Christensen & Co. 1950-1993. Erhvervshistorisk Årbog, 68(1), 49–85. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/114789