Milton Friedman om pengepolitik – en skelsættende Presidential Address fra 1967

Forfattere

  • Finn Olesen

Resumé

I december 1967 leverede Milton Friedman sin Presidential Address til den amerikanske økonomsammenslutning, AEA, med titlen ’The Role of Monetary Policy’. Heri diskuterede Friedman, hvad pengepolitikken kan og ikke kan. I sin diskussion inddrog han en ny Phillipskurve tankegang; i dag traditionelt benævnt for det forventningsforhøjede Phillipskurvediagram. Set i et tilbageblik udgør denne tale et skelsættende bidrag i den makroteoretiske udviklingshistorie. Ikke alene indvarslede bidraget monetarismens komme, den lagde også fundamentet for den efterfølgende ny-klassiske tænkning med dennes fokusering på optimalitet og en regelbaseret økonomisk politik. I artiklen redegøres der dels for indholdet i Friedmans tale, dels sættes dette i et moderne makroteoretisk perspektiv.

---

Milton Friedman and his Presidential Address ‘The Role of Monetary Policy’ (1967)       

In December 1967, Milton Friedman delivered his famous Presidential Address at the annual meeting of the AEA titled ‘The Role of Monetary Policy’. In his presentation Friedman discussed what monetary policy can do and what it cannot do. In doing so, he also presented a modern view on the Phillips curve. In hindsight, his Presidential Address became a seminal contribution to the later development of both Monetarism and the New Classical theory. In the present article, the content of Friedman’s Address as well as its consequences for modern macroeconomics is highlighted and discussed.

Downloads

Publiceret

2019-06-13

Citation/Eksport

Olesen, F. (2019). Milton Friedman om pengepolitik – en skelsættende Presidential Address fra 1967. Erhvervshistorisk Årbog, 68(1), 1–12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/114782