Okkerværket i Løvskal – et bidrag til dansk råstofudvindings historie

Forfattere

  • Johannes Lund Rasmussen

Resumé

Fra 1916 til 1965 lå der i Løvskal mellem Viborg og Randers et okkerværk. I dag er der kun nogle få spor i landskabet tilbage, og der er kun få skriftlige kilder til dets historie. I denne artikel tegnes et portræt af okkerværkets historie som et bidrag til dansk råstofudvindings historie. Okkeren blev bl.a. anvendt af farvefabrikker, men den mest kendte brug var som ingrediens i den maling, som gav DSB’s godsvogne de velkendte rødbrune farver.

Artiklen indledes med en introduktion til okker som råstof – herunder Løvskal-okkerens særlige egenskaber. I fokus er i øvrigt okkerværkets ejerforhold, den åbne minedrift, produktionen, forarbejdningen og anvendelsen af okkeren. Til sidst belyses spørgsmålet om, hvorfor okkerværket blev indstillet i midten af 1960’erne.

---

The Ochre works in Løvskal - a contribution to the history of Danish raw materials production

In Løvskal, in the middle of Jutland between Viborg and Randers, there was an ochre works, active from 1916 to 1965. Today, only a few traces in the landscape are left, and there are only a few written sources of its history. This article paints a portrait of the history of the ochre works as a contribution to the history of Danish raw materials production. The ochre was mainly used by color factories, and the most well-known use was as an ingredient in the paint that gave the DSB's freight wagons its well-known reddish-brown color.

The article begins with an introduction to ochre as a raw material - including the special qualities of the Løvskal-ochre. In addition, the focus is on company ownership, open pit mining, production, processing and application of the material. Finally, the question of why the ochre works was closed down the mid-1960s is addressed.

Downloads

Publiceret

2018-08-17

Citation/Eksport

Rasmussen, J. L. (2018). Okkerværket i Løvskal – et bidrag til dansk råstofudvindings historie. Erhvervshistorisk Årbog, 67(1), 45–65. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/107289

Nummer

Sektion

Virksomhedsportrætter og erindringer