Alister E. McGrath: Forsvar for troen. En indføring i apologetik (Kolon, 2016)

  • Steen Skovsgaard
Publiceret
2017-11-21
Citation/Eksport
Skovsgaard, S. (2017). Alister E. McGrath: Forsvar for troen. En indføring i apologetik (Kolon, 2016). Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 44(3), 287-288. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/98291
Sektion
Anmeldelser