Molinisme, forudviden og den lutherske bekendelse

  • Jakob Valdemar Olsen
Nøgleord: Luis de Molina, molinisme, Guds forudviden, Konkordiebogen, luthersk teologi

Resumé

Begrebet molinisme har i de senere år, med forholdsvis kort tilløb, tiltrukket sig mere og mere opmærksomhed, men der mangler en egentlig sammenligning med den lutherske bekendelse. Jeg ønsker i det følgende at inddrage den lutherske bekendelse, som vi finder den i Konkordiebogen, og pege på muligheder for at formulere en luthersk forståelse af forudviden inden for en molinistisk terminologi og ramme. Det, jeg sigter mod her, er ikke en fuld udfoldet diskussion om molinisme er en mulighed i sig selv, men om molinisme i princippet kan forenes med luthersk tro. Jeg argumenterer for, at en forening af molinisme og luthersk tro er mulig, når det drejer sig om forståelsen af Guds forudviden. Og plæderer på den baggrund for en anbefaling af molinisme, når det drejer sig om forståelsen af Guds forudviden.
Publiceret
2017-11-21
Citation/Eksport
Olsen, J. (2017). Molinisme, forudviden og den lutherske bekendelse. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 44(3), 227-248. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/98266
Sektion
Artikler