Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus som luthersk kirke – teologi og forkyndelse vurderet ud fra centrale temaer i luthersk teologi

  • Finn Aa. Rønne
Nøgleord: EECMY, Etiopien, Missionsselskaber, luthersk teologi, dåbssyn

Resumé

Artiklen undersøger karakteren af EECMY som luthersk kirke ved at vurdere
teologi og forkyndelse i to faser af dens historie, ud fra centrale temaer i luthersk teologi: 1. Ved opkomsten af menigheder i tilknytning til lutherske missionsselskaber. 2. I mødet med en pentekostal og karismatisk kristendomsforståelse.
Der argumenteres for, at EECMY’s karakter som luthersk kirke er bestemt af det lokale etiopiske kulturelle, religiøse og sociale miljø, præget især af den etiopisk ortodokse kirke og af traditionel afrikansk religion. Det har i begge faser af kirkens historie ikke mindst medført en vægtlægning på et luthersk dåbssyn og en barnedåbspraksis.
Publiceret
2017-11-21
Citation/Eksport
Rønne, F. (2017). Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus som luthersk kirke – teologi og forkyndelse vurderet ud fra centrale temaer i luthersk teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 44(3), 209-225. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/98254
Sektion
Artikler