"Det vil alltid forbli én hellig kirke" Et luthersk perspektiv på kirkens enhet

Forfattere

  • Knut Alfsvåg

Nøgleord:

Confessio Augustana, Den Augsburgske Bekendelse, Luther, Luthersk teologi, kirkens enhed

Resumé

Confessio Augustana (CA) legger til grunn en forståelse av kirkens enhet som en allerede foreliggende størrelse som klargjøres for oss når feil og ensidigheter i forståelsen lukes bort. Dette forutsetter en kristologisk forankret forståelse av kirkens katolisitet som er konsekvent fastholdt gjennom hele skriftet. Det kommer til uttrykk både ved at en fastholder avvisning av vranglære som kirken alltid har avvist, og en tilsvarende kritikk av teologiske nyheter. En slik forståelse av kirkens katolisitet ble avvist av Tridentinerkonsilet. Dette ledet til kirkens konfesjonalisering, hvor kirkeavdelinger med de oldkirkelige bekjennelser som felles lærefundament gjensidig forkjetret hverandre, en praksis som er i strid med den økumeniske visjon CA målbærer. Møtet med moderniteten har imidlertid gjort at en slik kristosentrisk og økumenisk kirkeforståelse er blitt klart svekket også i luthersk sammenheng.

Downloads

Publiceret

2017-11-21

Citation/Eksport

Alfsvåg, K. (2017). "Det vil alltid forbli én hellig kirke" Et luthersk perspektiv på kirkens enhet. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 44(3), 197–208. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/98243

Nummer

Sektion

Artikler