"Det vil alltid forbli én hellig kirke" Et luthersk perspektiv på kirkens enhet

Knut Alfsvåg

Resumé


Confessio Augustana (CA) legger til grunn en forståelse av kirkens enhet som en allerede foreliggende størrelse som klargjøres for oss når feil og ensidigheter i forståelsen lukes bort. Dette forutsetter en kristologisk forankret forståelse av kirkens katolisitet som er konsekvent fastholdt gjennom hele skriftet. Det kommer til uttrykk både ved at en fastholder avvisning av vranglære som kirken alltid har avvist, og en tilsvarende kritikk av teologiske nyheter. En slik forståelse av kirkens katolisitet ble avvist av Tridentinerkonsilet. Dette ledet til kirkens konfesjonalisering, hvor kirkeavdelinger med de oldkirkelige bekjennelser som felles lærefundament gjensidig forkjetret hverandre, en praksis som er i strid med den økumeniske visjon CA målbærer. Møtet med moderniteten har imidlertid gjort at en slik kristosentrisk og økumenisk kirkeforståelse er blitt klart svekket også i luthersk sammenheng.

Nøgleord


Confessio Augustana; Den Augsburgske Bekendelse; Luther, Luthersk teologi; kirkens enhed

Fuld tekst:

 Kun abonnenter

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Copyright (c) 2017 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN-nummer: 2446-0850

Hostet af Det Kgl. Bibliotek