Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag

Forfattere

  • Lars Dahle

Nøgleord:

Apologetik, Timothy Keller, missiologi, kontekstualisering, holistisk mission, bymission, Apostlenes Gerninger

Resumé

Utviklingen av en misjonal tenkning og praksis for en sekulær, skeptisk kontekst er et sentralt og aktuelt missiologisk tema. Den kjente evangelikale pastoren og forfatteren Timothy Keller er en praktisk utøvende missiolog som har gitt et innflytelsesrikt bidrag til dette temaområdet. Keller er blitt omtalt som ledende strateg og innovativ entreprenør innenfor holistisk bymisjon. Med utgangspunkt i sin rolle som bymisjonær på Manhattan, har Keller utviklet en profilert tilnærming preget av Apostelgjerningene som misjonal inspirasjonskilde, kontekstualisering som misjonalt prinsipp, samt apologetikk som misjonal praksis. Denne artikkelen presenterer en analyse av dette sentrale bidraget, med vekt på (a) apostlenes misjonale tilnærming, (b) kontekstualisering som en målrettet kommunikativ prosess, samt (c) en helhetlig apologetisk tilnærming til sekulære skeptikere.

Downloads

Publiceret

2017-07-05

Citation/Eksport

Dahle, L. (2017). Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 44(2), 139–159. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/95961

Nummer

Sektion

Artikler