Korsteologi som teologisk program. En overset udfordring fra Paulus og Luther

  • Nikolaj Christensen
Nøgleord: Korsteologi, Paulus, Luther, soteriologi, etik

Resumé

Korsteologi er et grundlæggende perspektiv hos både Paulus og Luther, hvilket især ses tydeligt henholdsvis i Første Korintherbrev og i Luthers Heidelbergdisputation. Korsteologien kan ses som en særlig epistemologi: Tilværelsen og verden skal ikke tolkes på verdens egne præmisser, men derimod med det frelsende kors som præmis. Senere teologer har dog oftere lagt hovedvægten på et andet vigtigt perspektiv hos Paulus og Luther, nemlig retfærdiggørelse af tro – men retfærdiggørelseslæren kan blive skævvredet, hvis man overser det videre korsteologiske perspektiv. Retfærdiggørelse af tro alene er den soteriologiske konsekvens af korsteologien, mens den praktiske konsekvens af korsteologien er en særlig kors-etik. Dette medfører en spænding mellem soteriologi og etik, eller mellem tro og gerninger, hvor kirken alt for ofte kommer til at fokusere ensidigt på den ene eller den anden side. Artiklen er en bearbejdet udgave af mit bachelorprojekt.
Publiceret
2012-04-04
Citation/Eksport
Christensen, N. (2012). Korsteologi som teologisk program. En overset udfordring fra Paulus og Luther. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 39(1), 51-62. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27175
Sektion
Artikler