Gudsåpenbaring og virkelighetsforståelse. Kristen åpenbaringsteologi i dag

  • Knut Alfsvåg
Nøgleord: Åbenbaring, virkelighedsforståelse, åbenbaringsteologi, Bibelen, inkarnation

Resumé

Oppgaven for kristen teologi er å fortolke og presisere egenarten i den bibelske åpenbaring under ivaretagelse av dens ambisjon om å representere universell sannhet. Det gjøres gjennom en utfoldelse av inkarnasjonsdogmet forstått som manifestering av guddommelighet innen rammen av det skapte på en måte som overgår menneskets mulighet for rasjonell forståelse. Denne artikkelen er en undersøkelse av den historiske bakgrunn for og aktuelle anvendelse av dette standpunkt.
Publiceret
2015-11-08
Citation/Eksport
Alfsvåg, K. (2015). Gudsåpenbaring og virkelighetsforståelse. Kristen åpenbaringsteologi i dag. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 42(3), 203-216. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27131
Sektion
Artikler