Felfri skrift? Tankar kring textoriginal, textvarianter och variationer mellan texterna

Forfattere

  • Tomas Bokedal

Nøgleord:

Bibelsyn, Det Nye Testamente, tekstvarianter, tekstkritik, evangelierne, ufejlbarlighed

Resumé

Hur ska vi tänka om alla nytestamentliga textvarianter – två- till fyrahundra tusen – eller om de många variationerna mellan de kanoniska evangelierna? Artikeln diskuterar frågan om Skriftens/Guds ords ofelbarhet utifrån dessa frågor, med särskilt fokus på Guds ord (a) som de ursprungligen avsedda författarorden, (b) som bevarat i den rika handskriftstraditionen och (c) som kvalificerat genom textgenren “helig Skrift”. Ett brett historiskt spektrum av uttryck för ofelbarhetsläran ges, allt ifrån Jesu och tidiga kristna och judiska lärares syn på Skriften till senare romersk-katolska, lutherska och evangelikala förhållningssätt. En försiktigt formulerad ofelbarhetslära förordas.

Downloads

Publiceret

2015-06-08

Citation/Eksport

Bokedal, T. (2015). Felfri skrift? Tankar kring textoriginal, textvarianter och variationer mellan texterna. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 42(2), 152–167. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27123

Nummer

Sektion

Artikler