Luthersk spiritualitet. Om lære og liv i den éne, kristne kirke

  • Knut Alfsvåg
Nøgleord: Spiritualitet, Luthersk, kristen spiritualitet

Resumé

Den lutherske kirke forstår seg selv som forankret i den økumeniske kristologi og treenighetslære. Den forutsetter at inkarnasjonen forstås som en forening av det uforenlige, slik at Gud i forhold til mennesket alltid er givende og mennesket alltid mottagende. Moderne sekularisme erstatter imidlertid skillet mellom Skaper og skaperverk med skillet mellom ånd og materie, noe som gir en helt annen religiøsitet. Autentisk kristen spiritualitet forutsetter derfor en engasjert og kvalifisert samtidskritikk.
Publiceret
2013-05-07
Citation/Eksport
Alfsvåg, K. (2013). Luthersk spiritualitet. Om lære og liv i den éne, kristne kirke. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 40(1), 42-56. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27112
Sektion
Artikler