Nådegaver og naturgaver - noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi

  • Terje Hegertun
Nøgleord: Helligånden, nådegave, naturgave

Resumé

Forholdet mellom det guddommelige og det menneskelige i forståelsen av de karismatiske gavene som omtales i Den nye testamente er en grunnleggende problemstilling i denne artikkelen. Kan naturgaver bli transformert til nådegaver når mennesker kommer til tro og vil tjene kirken med sine gaver og talenter? Og er det et sakramentalt perspektiv ved de karismatiske gavene? Dette er blant temaene i denne artikkelen. Det er i særlig grad den pentekostale tradisjonen som har aktualisert nådegavenes plass i den kristne kirke og vi vil derfor se på noen av de tolkningsressurser som denne trostradisjonen har bidratt med. Artikkelen understreker forbindelsen mellom den naturlige og guddommelige dimensjonen ved nådegaveutrustningen. Men, nettopp dens karakter av nåde og gave indikerer at karismene er gitt av Ånden og derfor må tilskrives denne, slik også naturgavene må gjøre det i kraft av at mennesket er skapt i Guds bilde.

Publiceret
2014-11-02
Citation/Eksport
Hegertun, T. (2014). Nådegaver og naturgaver - noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 41(4), 311-322. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27057
Sektion
Artikler