Karismatik i Danmark – før den karismatiske bevægelse

  • Kurt E. Larsen
Nøgleord: Den karismatiske bevægelse, Helligånden, karismatik

Resumé

I denne artikel beskrives, hvordan man i dansk kirkeliv fra cirka 1800-1960 forholdt sig til de temaer, som den karismatiske bevægelse siden satte på dagsordenen fra cirka 1960: De “ekstraordinære” nådegaver, dåben med Helligånden, kropslige manifestationer med mere. I første afsnit gives der eksempler på enkeltstående karismatiske fænomener og udsagn i den gudelige vækkelses tid og frem til 1880. I andet afsnit påvises det, at i perioden 1880-1920 fandt karismatiske temaer især fortalere hos forholdsvis radikale typer, der havde tendens til at virke splittende. Den internationale helliggørelsesbevægelse fik derfor forholdsvis begrænset nedslag i Danmark. I sidste afsnit beskrives det, hvordan den dialektiske teologi som ny teologisk strømning i årene 1920-1960 gjorde det svært for de karismatiske temaer, der i den periode mest førtes frem af enkeltpersoner med personlige rødder i den tidligere helliggørelsesbevægelse. Artiklen giver således et fingerpeg om, hvorfor den karismatiske bevægelse fik forholdsvis ringe indgang i Danmark.

Publiceret
2014-11-02
Citation/Eksport
Larsen, K. (2014). Karismatik i Danmark – før den karismatiske bevægelse. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 41(4), 297-310. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27056
Sektion
Artikler