J.C. Schurmann. En teologs indsats for grundlovens kirke- og religionsparagraffer i 1849

Forfattere

  • Jens Rasmussen

Nøgleord:

J.C. Schurmann, Grundloven, Kirkehistorie, Religionsfrihed

Resumé

J.C. Schurmann (1812-1891) er mest kendt som sognepræst og seminarieforstander i Skårup på Fyn. Han var født og opvokset på Sydfyn, som han vendte tilbage til i 1851 efter studieår på Københavns Universitet og et embede i Aalborg. Hovedsagen i denne artikel er, at Schurmann i sine yngre dage gjorde en politisk indsats, for han var en af de indflydelsesrige i grundlovskomiteen, som var nedsat af Den Grundlovgivende Rigsforsamling i oktober 1848. Han søgte at påvirke forståelsen af grundlovsparagrafferne om religionsfrihed og de to om frihedslove, henholdsvis en lov om en repræsentativ kirkeforfatning og om andre trossamfund. Hans kirkepolitiske betydning har ikke været behandlet før og skildres i denne artikel i anledning af grundlovens 175-års jubilæum her i 2024.

Downloads

Publiceret

2024-06-13

Citation/Eksport

Rasmussen, J. (2024). J.C. Schurmann. En teologs indsats for grundlovens kirke- og religionsparagraffer i 1849. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 51(1), 47–63. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/146670

Nummer

Sektion

Artikler