Et attraktivt liv. Hvordan formidle kristen etikk i et pluralistisk samfunn?

Forfattere

  • Martin Jakobsen

Nøgleord:

Etik, Kristen etik, K.E. Løgstrup, Karl Barth

Resumé

I denne artikkelen presenterer jeg to ulike syn på hva kristen etikk er og hvordan kristen etikk kan kommuniseres i en offentlig etisk debatt. Noen begrunner kristen etikk i åpenbaringen, i Bibelen eller Kristus, og formulerer etiske argumenter på eksplisitte teologiske premisser. Andre begrunner kristen etikk i skaperverket, og formulerer etiske argumenter med mulighet for allmenn aksept. Jeg argumenterer for at disse posisjonene ikke klarer å formulere en etikk som både kvalifiserer som kristen etikk og som kan bidra i en offentlig debatt. Mitt konstruktive forslag er at kristen etikk kan trekke en linje mellom etikk og estetikk ved å vise at det moralske liv er et attraktivt liv. Et slikt etisk prosjekt kan kvalifisere som kristen, hvor etiske argumenter bygger på teologisk materiale, og samtidig bidra i offentligheten.

Publiceret

2022-07-07

Citation/Eksport

Jakobsen, M. (2022). Et attraktivt liv. Hvordan formidle kristen etikk i et pluralistisk samfunn?. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 49(2), 119–135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/133159

Nummer

Sektion

Artikler