(Hvordan) kan teologi være sand? Wolfhart Pannenbergs sandhedsforståelse

Forfattere

  • Peter Søes

Nøgleord:

Wolfhart Pannenberg, Karl Barth, Sandhed, Åbenbaring

Resumé

Denne artikel undersøger Wolfhart Pannenbergs forståelse af, hvordan teologiske udsagn kan være sande. Artiklen viser, hvordan dette efter hans opfattelse forudsætter, at Guds åbenbaring kan knytte til ved de naturgivne betingelser for menneskets religiøsitet og gudstro, og hvordan han fremfører dette i opgør med Karl Barth. Videre viser artiklen, hvordan Pannenberg forstår sandhed som en altomfattende sammenhæng, som virkeliggøres historisk, og som man teologisk kan argumentere for. Endelig viser artiklen, hvordan både åbenbaringens menneskelige begrundelsessammenhæng og den argumenterende efterprøvning af den kristne læres sandhed for Pannenberg er en del af åbenbaringen selv, forstået som Guds historiske selvvirkeliggørelse, som endegyldigt foregribes i Jesus. Afsluttende diskuterer artiklen Pannenbergs sandheds- og åbenbaringsforståelse og rejser herunder særligt spørgsmålet om, i hvor høj grad den er bundet til de kristologiske forudsætninger, den har hos ham.

Publiceret

2022-04-08

Citation/Eksport

Søes, P. (2022). (Hvordan) kan teologi være sand? Wolfhart Pannenbergs sandhedsforståelse. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 49(1), 5–21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/132198

Nummer

Sektion

Artikler