Hans Egede og dåben

Forfattere

  • Kurt E. Larsen

Nøgleord:

Hans Egede, Dåb, Dåbsteologi, Grønlands kirkehistorie

Resumé

Hans Egede (1686-1758) var luthersk præst og fra 1721-1736 missionær i Grønland. Deroppe underviste han om troen, og fra 1724 begyndte grønlændere at blive døbt. Oprindeligt var han meget restriktiv med hensyn til dåben, men efterhånden ændredes hans praksis, så han døbte børn, hvis forældre begærede dåb af børnene og var villig til at lade dem oplære i kristen tro. Efterhånden døbte han også voksne grønlændere, blot de begærede dåb og havde en elementær viden om kristentroen. Artiklen viser, at Hans Egede i sin dåbsteologi og dåbspraksis i 1720’erne på nogle, men ikke alle punkter lå tæt på Danmarks og Norges Kirkeritual af 1685, mens der i skrifterne fra 1737 var sket visse forskydninger, der kan have haft sammenhæng med den pietistiske linje ved det nye hof i København. Nogle af Egedes synspunkter i 1737 kan også have haft baggrund i pietisten Speners katekismusforklaring, som Egede værdsatte højt.

Downloads

Publiceret

2021-11-11

Citation/Eksport

Larsen, K. E. (2021). Hans Egede og dåben. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 48(3), 197–213. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/129205

Nummer

Sektion

Artikler