»Jeg har lært, at jeg ikke er alene« – En undersøgelse af en gruppeinterventions indvirkning på trivslen hos missionærbørn og børn af andre tidligere udsendte

Forfattere

  • Emilie Frijs Due
  • Cecilie Malmgaard Jensen
  • Maria Kofod Techow

Nøgleord:

Third Culture Kids, Missionærbørn, Gruppeintervention, Re-entry

Resumé

For missionærbørn og børn af andre udsendte kan tilbagevenden til Danmark trods en opvækst med mange berigende aspekter være en svær omvæltning med risiko for længerevarende mistrivsel. Denne artikel undersøger indvirkningen af en gruppeintervention som forebyggende indsats for missionærbørn og børn af andre udsendte, der vender tilbage til deres hjemland efter at have boet i udlandet, de såkaldte Third Culture Kids (TCKere). Undersøgelsen bygger på erfaringer fra 8 børnegrupper opnået i en toårig projektperiode. Det er hidtil ikke efterprøvet, om en gruppeintervention ved re-entry kan have en positiv indvirkning på TCKeres trivsel.
Undersøgelsens teoretiske referenceramme er hentet fra viden om gruppeintervention, betydning af resiliens, samt to-procesmodellen som sorgmodel. Undersøgelsen er et ikke-kontrolleret pilotstudie, der bygger på både kvantitative og kvalitative data i form af ratingscales og fokusgruppeinterviews. Resultaterne tyder på, at TCKere efter deltagelse i et gruppeforløb oplever en øget trivsel trods udfordringer, at de i gruppen føler sig forstået og genkendt, at det bliver nemmere at mobilisere mestringsstrategier, og at sorg og savn får en plads og et sprog, som gør det nemmere at håndtere svære følelser. De resultater, som undersøgelsen peger i retning af, kan bidrage til at bane vej for fremtidig hjælp til missionærbørns tilpasning og trivsel ved tilbagevenden til skoler og efterskoler, kirker og menigheder, børne- og juniorklubber, samt benyttes i yderligere tiltag og interventioner.

Publiceret

2021-06-28

Citation/Eksport

Due, E. F., Jensen, C. M., & Techow, M. K. (2021). »Jeg har lært, at jeg ikke er alene« – En undersøgelse af en gruppeinterventions indvirkning på trivslen hos missionærbørn og børn af andre tidligere udsendte. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 48(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/127495

Nummer

Sektion

Artikler