Gudstjenesten i et dannelsesperspektiv

  • Robert Lilleaasen
Nøgleord: Gudstjeneste, Dannelse, Dannelsesteori, Dannelsesperpektiv

Resumé

Artikkelen undersøker gudstjenesten i et dannelsesperspektiv. Det teoretiske utgangspunktet er dannelsesteori, dette bidrar til en grunnleggende forståelse av danning til forskjell fra tilstøtende begrep som sosialisering og oppdragelse. I artikkelens første del undersøkes gudstjeneste i tilknytning til de tre dannelsesdimensjonene sosial kontekst, bevegelse og subjekt. I artikkelens andre del drøftes hva et danningsperspektiv på gudstjenesten bidrar med, her undersøkes danning i tilknytning til begrepene sosialisering, oppdragelse, undervisning og læring.

Publiceret
2020-11-03
Citation/Eksport
Lilleaasen, R. (2020). Gudstjenesten i et dannelsesperspektiv. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 47(3), 197-215. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/122665
Sektion
Artikler