Kjærligheten og staten

Teologiske refleksjoner i dialog med James Baldwin, Hannah Arendt og Gillian Rose

  • Ragnar Misje Bergem
Nøgleord: Kærlighed, Staten, James Baldwin, Gillian Rose, Hanna Arendt, Negativ teologi

Resumé

Denne artikkelen reflekterer omkring den teologisk-politisk betydningen av livene og forfatterskapene til James Baldwin og Hannah Arendt, ved hjelp av filosofiske perspektiver fra Gillian Rose. Jeg hevder at deres erfaringer rundt mulighetene og umulighetene ved å forhandle mellom makt og kjærlighet i moderne samfunn har relevans også for den kristne tro og praksis. Med henvisning til Gillian Roses dialektiskfenomenologiske metode, viser jeg hvordan disse forfatterskapene kan forstås som uttrykk for en negativ teologi, og hvordan de slik belyser noen av spenningene som også kristne kirker må forholde seg når de skal imitere og praktisere gudskjærligheten i den moderne nasjonalstaten.

Publiceret
2020-07-13
Citation/Eksport
Bergem, R. (2020). Kjærligheten og staten. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 47(2), 145-159. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/121415
Sektion
Artikler