Identitetsdifferentiering som kritisk kriterium

Udkast til relationen mellem national og kristen identitet i teologisk belysning

  • Michael Agerbo Mørch
Nøgleord: National identitet, Kristen identitet, Identitetsdifferentiering, Det Nye Testamente

Resumé

Artiklen præsenterer et udkast til relationen mellem national og kristen identitet i teologisk betydning. Først gives der et bud på, hvorfor identitet er så omdiskuteret et emne i samtiden. Dernæst diskuteres det komplekse begreb »identitet«, for herefter at fokusere på henholdsvis national og kristen identitet. Hvor den nationale identitet forstås som en diffus blanding af stabilitet og plasticitet, hævdes det, at den kristnes identitet i NT forstås som særegent stabil. Dette vises gennem en systematisk rekonstruktion af de nytestamentlige skrifter, hvor konklusionen er, at i troen sker der en forening med Kristus, som nyskaber den troende og gør individet til en del af Kristi legeme. Dette dobbelte aspekt udpeges som centrum i NTs identitetsforståelse. Artiklen afsluttes med en udvikling af begrebet »identitetsdifferentiering«, der gives som et bud på en adækvat skelnen mellem diverse identiteter hos kristne. Den kristne identitet forstås som aspektiv, mens alle andre identiteter forstås som partitive.

Publiceret
2020-07-13
Citation/Eksport
Mørch, M. (2020). Identitetsdifferentiering som kritisk kriterium. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 47(2), 129-144. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/121414
Sektion
Artikler