Kristi død og allestedsnærvær i tidlig luthersk tænkning

  • Bjarke Nørholm Pihl
Nøgleord: Martin Luther, Johannes Brenz, kristologi, allestedsnærvær

Resumé

I artiklen sammenlignes Johannes Brenz’ kristologi med Martin Luthers syn på Kristi lidelse og død og Kristi menneskelige naturs allestedsnærvær. Ifølge begge deltager og tilregnes guddommeligheden den menneskelige lidelse og død i den personlige forening. Brenz hævder, at Kristus skjuler anvendelsen af den udvekslede guddommelige majestæt og egenskaber i fornedrelsestilstanden. Han benytter derfor en samtidighed mellem fornedrelse og ophøjelse, ikke helt overensstemmende med Luthers syn. Begge savner et adækvat sprog til at udtrykke den uforanderlige Guds lidelse og død i Kristus.

Publiceret
2020-02-13
Citation/Eksport
Pihl, B. (2020). Kristi død og allestedsnærvær i tidlig luthersk tænkning. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 47(1), 35-53. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/118525
Sektion
Artikler