Misjon og religionsfrihet – samsvar eller spenning?

Forfattere

  • Tormod Engelsviken

Nøgleord:

mission, religionsfrihed, missiologi, menneskerettigheder

Resumé

I denne artikkelen drøfter forfatteren forholdet mellom religionsfrihet og den kristne misjon i et menneskerettighetsperspektiv og spør etter samsvar og spenninger. Han påviser hvorledes kristendommen og kristen misjon har bidratt til fremveksten av religionsfrihet og menneskerettigheter like fram til FNs menneskerettighetserklæring av 1948. Videre redegjøres det for hvilke rettigheter religionsfriheten gir med tanke på omvendelse og praktisering av religion. Religionsfriheten sammenholdes så med misjonens holistiske selvforståelse, og det påvises at det ikke foreligger noen prinsipiell konflikt. Etter en kort redegjørelse for religionsfrihetens kår i verden i dag drøftes en del spørsmål om eventuelle etiske konflikter som misjonen kan forårsake, og vedtatte regler for atferd i misjonen (Codes of Conduct) før artikkelen peker på hvorledes kirke og misjon bør støtte og kjempe for religionsfrihet og bekjempe brudd på denne. Den avsluttes med å understreke behovet for toleranse som pliktsiden av retten til religionsfrihet. Artikkelen henter inn kildemateriale fra offentlige erklæringer, kirkelige og økumeniske uttalelser og bøker og artikler fra ulike forfattere.

Downloads

Publiceret

2020-02-13

Citation/Eksport

Engelsviken, T. (2020). Misjon og religionsfrihet – samsvar eller spenning?. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 47(1), 5–34. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/118524

Nummer

Sektion

Artikler