Hvordan prædike om dåben?

  • Carsten Haugaard Nielsen
Nøgleord: homiletik, dåb, prædike
Publiceret
2019-10-23
Citation/Eksport
Nielsen, C. (2019). Hvordan prædike om dåben?. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(3), 255-262. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116502
Sektion
Perspektiver