Fornuft, følelse og autonomi i teologi. Et brud med arven fra Descartes, Hume og Kant

  • Jakob Valdemar Olsen
Nøgleord: fornuft, følelse, autonomi, oplysningsfilosofi, erkendelse, Hume, Descartes, Kant

Resumé

Det er tydeligt for kendere, at oplysningstiden og oplysningsfilosofien har påvirket tænkningen i vesten, hvilket har givet markante teologiske nedslag. I denne artikel fremholdes en nyere kritik af oplysningsfilosofien og dens påvirkning af teologien. Der peges på vigtigheden i at forstå mennesket og menneskelig erkendelse som en helhed, så følelse og fornuft ikke helt separeres. Til sidst i artiklen beskrives, hvordan moderne dansk teologi er formet af oplysningsfilosofi i sin læsning af Bibelen, og der peges på, at der i Danmark er behov for en holistisk forståelse af menneskelig erkendelse for at få en mere fornuftig eksegetisk læsning af Bibelen.

Publiceret
2019-10-23
Citation/Eksport
Olsen, J. (2019). Fornuft, følelse og autonomi i teologi. Et brud med arven fra Descartes, Hume og Kant. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(3), 233-253. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116497
Sektion
Artikler