Bibelens brug i sjælesorgen – en undersøgelse af ét tysk, to svenske og ét dansk fagbidrag til brugen af bibelske tekster i sjælesorgen

  • Thomas Gudbergsen
Nøgleord: Sjælesorg, Peter Bukowski, Owe Wikström, Troels Nørager

Resumé

Artiklens forfatter skriver på baggrund af fire studier af Bibelens anvendelsespotentiale i sjælesorgen med det formål at anskueliggøre, hvad disse arbejder hver har at sige om emnet. De udvalgte forfattere er den tyske pastoralteolog Peter Bukowski, den svenske religionspsykolog Owe Wikström og den danske universitetsteolog Troels Nørager. Artiklens arbejde skildrer en sjælesorgshistorisk fremstilling dækkende en 10-årig periode (1984-1994), der belyser potentialet i Bibelen for den sjælesørgeriske praksis. Artiklen fremdrager af studiet af de fire pastoralteologiske bidrag praksisnære pointer, som lægger op til netop at bruge de bibelske tekster i den sjælesørgeriske praksis. Løbende bringer artiklens forfatter de tre teologers bidrag i diskussion med andre relevante aktører inden for det sjælesørgeriske felt og sætter ligeledes deres pointer i relation til den praksisnære sjælesørgeriske hverdag.

Publiceret
2019-10-23
Citation/Eksport
Gudbergsen, T. (2019). Bibelens brug i sjælesorgen – en undersøgelse af ét tysk, to svenske og ét dansk fagbidrag til brugen af bibelske tekster i sjælesorgen. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(3), 193-213. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/116488
Sektion
Artikler