Diakonissestiftelsen – diakonal diskurs og velfærdspraksis

  • Michelle Jørsing Kristensen
Nøgleord: Diakonissestiftelsen, Diakonihistorie
Publiceret
2019-06-11
Citation/Eksport
Kristensen, M. (2019). Diakonissestiftelsen – diakonal diskurs og velfærdspraksis. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(2), 161-166. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/114762
Sektion
Perspektiver