Bibelens klarhet og menneskets uklarhet

Viktigheten av å skille mellom Skriftens ontologiske klarhet og Skriftens epistemologiske klarhet

  • Espen Ottosen
Nøgleord: Skriftens klarhed

Resumé

Luthersk teologi er vel kjent med formuleringen »Skriftens klarhet«. Men ikke sjelden blir det hevdet at moderne bibelforskning og nyere hermeneutisk forståelse gjør det umulig å fastholde at Bibelen er klar. Denne artikkel går ikke inn i de spesifikke diskusjonene om hvorvidt ulike bibeltekster er spenningsfylte, uklare eller selvmotsigende, men drøfter den prinsipielle avvisningen av at Bibelen kan sies å være klar. Artikkelen argumenterer for viktigheten av å skille mellom Bibelens ontologiske og epistemologiske klarhet. Et slikt skille gjør det mulig å fastholde at Bibelen som sådan (altså ontologisk) er klar, selv om bibellesere kan oppleve (altså epistemologisk) den som delvis uklar og iblant vanskelig å fortolke. Den epistemologiske uklarheten kan begrunnes i menneskets begrensning og syndighet.

Publiceret
2019-06-11
Citation/Eksport
Ottosen, E. (2019). Bibelens klarhet og menneskets uklarhet. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(2), 137-152. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/114759
Sektion
Artikler