Ingvill Thorson Plesner: Religionspolitikk (Universitetsforlaget, 2016)

  • Daniel Toft Jakobsen
Publiceret
2019-03-28
Citation/Eksport
Jakobsen, D. (2019). Ingvill Thorson Plesner: Religionspolitikk (Universitetsforlaget, 2016). Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(1), 75-78. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/113160
Sektion
Anmeldelser