Forholdet mellem Paulus’ evangelium og det græske ideal om paideia

  • Klaus Vibe
Nøgleord: Paulus, Paideia

Resumé

Denne artikel er en revideret udgave af et foredrag, jeg holdt i forbindelse med mit ph.d.-forsvar. Efter en kort indledning (1) giver artiklen (2) en kort introduktion til det græske ideal om paideia. Derefter præsenteres (3) fem forskellige nyere forskningsbidrag, som hver på sin måde dokumenterer, at antikkens diskurs om paideia har relevans også for tolkningen af Paulus’ breve. Der argumenteres derefter (4) for, at de modsætningspunkter mellem det græske ideal om paideia og det paulinske evangelium, som nyere forskning med rette har peget på, må beskrives som en konsekvens af Paulus’ beskrivelse af Kristus-begivenheden som en hændelse, der indleder en ny skabelse, og som derfor også indvarsler fremkomsten af en ny og anderledes verden. Endelig (5) påpeger artiklen nogle træk ved den paulinske paranese, som understøtter visse dele af den nyere forsknings påstand om, at Paulus beskriver troen på Kristus, som noget, der var forbundet med en ny og særegen form for paideia. Artiklen afrundes til sidst (6) med en opsummerende konklusion.

Publiceret
2019-03-28
Citation/Eksport
Vibe, K. (2019). Forholdet mellem Paulus’ evangelium og det græske ideal om paideia. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(1), 57-74. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/113159
Sektion
Fra Ph.d.-forsvar