Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning

Forfattere

  • Knut Alfsvåg

Nøgleord:

Martin Luther, Luther-forskning, Ebeling, Leppin

Resumé

Artikkelen ønsker først og fremst å gi en oversikt over hovedlinjer i tysk Luther-forskning. De grunnleggende tolkningsparadigmer etableres allerede på slutten av 1700-tallet: Luther forstås delvis som en som frigjorde tysk tenkning fra middelalderen, delvis som en nyskapende utlegger av sentrale elementer i den kristne tro. De samme mønstre gjenfinnes på 1800-tallet og i det 20. århundres motsetning mellom Holl-skolens og bekjennelseskirkens Luther-forskere (først og fremst Ebeling), selv om det etter hvert også kommer inn andre problemstillinger som nyanserer bildet. For tiden pågår det en debatt mellom Volker Leppin, som har kritisert det han kaller »the Whig history of German Lutheranism« og Thomas Kaufmann, som mener at vi må fastholde forståelsen av Luther som nyskapende og kreativ tenker. Samtidig har også romersk-katolske forskere begynt å se det økumeniske potensiale i Luthers tenkning.

Downloads

Publiceret

2019-03-28

Citation/Eksport

Alfsvåg, K. (2019). Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(1), 5–19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/113154

Nummer

Sektion

Artikler