Stendød eller trofast? En diskussion af Niels Grønkjærs postteistiske teologi

  • Michael Agerbo Mørch
Nøgleord: Postteistisk teologi, Niels Grønkjær, Teisme, Postteisme

Resumé

Denne artikel diskuterer Niels Grønkjærs bud på en postteistisk teologi. Artiklen indledes med at indkredse en definition på »postteisme« og viser, at det er en kategori, som rummer mange variationer. Fælles er dog, at man sætter sig i opposition til »teisme« og vil udvikle et gudsbegreb, der tager metafysikkritikken alvorligt. I hoveddelen beskrives Grønkjærs teologiske bidrag, særligt gennem bogen Den nye Gud (2010/2012). Grønkjær udvikler en gudsforståelse, hvor bevægelighed er i fokus. Men som artiklens tredje del – vurderingen af Grønkjærs bidrag – viser, så er der flere problemer. Dels kan flere tilfælde af inkonsistens dokumenteres, dels kan uklarheder og manglende nuanceringer i Grønkjærs teologi påpeges, hvorfor positionen ender med at fremstå som et svagere alternativ end den klassiske teisme.

Publiceret
2018-11-22
Citation/Eksport
Mørch, M. (2018). Stendød eller trofast? En diskussion af Niels Grønkjærs postteistiske teologi. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 45(3), 197-211. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/110994
Sektion
Artikler