Konfirmationsanordningens fire negationer

  • Anna Døssing Gunnertoft
Nøgleord: Konfirmation, konfirmationsanordning, praktisk teologi, konfirmationsteologi

Resumé

Artiklen tager udgangspunkt i det juridisk forpligtende materiale, der danner grundlag for konfirmationen. Herigennem peges på fire negationer, som rummer en central problematik vedrørende konfirmationsteologi, kristendomssyn, kristen pædagogik og tilspørgslen/trosspørgsmålene. Et hovedspørgsmål bliver: Hvorledes er det muligt at gøre konfirmationsteologiske overvejelser af selvstændig natur på luthersk grund uden derved at afsvække dåbens betydning? Det analytiske greb til svaret ligger i balancen eller relationen mellem den såkaldte objektive og subjektive konfirmationsforståelse.
Publiceret
2018-06-15
Citation/Eksport
Gunnertoft, A. (2018). Konfirmationsanordningens fire negationer. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 45(2), 121-137. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106305
Sektion
Artikler