»Vem visar oss Luther?« Med Dietrich Bonhoeffer mot en fördjupad förståelse av reformationen och samtiden

Torbjörn Johansson

Resumé


Den övergripande frågan i artikeln är: Hur kan en evangelisk-luthersk identitet formuleras idag? I reflektionen över denna fråga används en central text av Dietrich Bonhoeffer, nämligen hans inträdesföreläsning vid Berlins universitet från 1931. Först presenteras och analyseras Bonhoeffers föreläsning och den placeras i sitt idéhistoriska sammanhang. Den relateras till några av tidens ledande strömningar, bl.a. Martin Heidegger och existensfilosofin, Karl Barth och den dialektiska teologin och inte minst Karl Holl och lutherrenässansen. Sedan argumenteras för att Bonhoeffers teologiska position bäst kan beskrivas såsom evangelisk-luthersk, formulerad utifrån modernitetens frågeställningar. Bonhoeffer anknyter tydligt till Luther under kritik av såväl Karl Holl som Karl Barth. Vidare kan man se Bonhoeffers teologi som en bearbetning av den kristendomskritik som hade framförts av bl.a. Friedrich Nietzsche. Liksom Nietzsche föregriper en kristendomskritik med post-modernistiska förtecken, så föregriper Bonhoeffer frågeställningar som är aktuella i en teologisk reflektion över modernism och post-modernism. På detta sätt vill artikeln visa att Bonhoeffer tar den lutherska teologin in i modernismen och att han kan vara till hjälp när en luthersk teologi ska formuleras idag.


Nøgleord


Dietrich Bonhoeffer; Martin Luther; evangelisk-luthersk identitet;

Fuld tekst:

 Kun abonnenter

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Copyright (c) 2018 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN-nummer: 2446-0850

Hostet af Det Kgl. Bibliotek