Om biskopper og romerske magistrater. Hvordan var Cyprian præget af samtidens ledelsestænkning?

Brian K. Hansen

Resumé


I artiklen undersøges det, hvordan Cyprian af Karthagos syn på biskoppens lederrolle i den lokale menighed var præget af den tænkning og praksis angående magt og ledelse, der knyttede sig til samtidens romerske magistrater. En række mulige eksempler på en sådan påvirkning tages op og diskuteres, ligesom der også peges på områder, hvor Cyprians syn adskilte sig fra, hvad der prægede samtidens ledelsestænkning. Erfaringer fra sådanne kirkehistoriske studier kan være relevante at inddrage i nutidens
refleksion over fordele og ulemper ved at anvende samtidens ledelsestænkning i en kirkelig kontekst.

Nøgleord


Cyprian; kirkehistorie; ledelse; biskopper, romerske magistrater

Fuld tekst:

 Kun abonnenter

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Copyright (c) 2018 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN-nummer: 2446-0850

Hostet af Det Kgl. Bibliotek