Om biskopper og romerske magistrater. Hvordan var Cyprian præget af samtidens ledelsestænkning?

  • Brian K. Hansen
Nøgleord: Cyprian, kirkehistorie, ledelse, biskopper, romerske magistrater

Resumé

I artiklen undersøges det, hvordan Cyprian af Karthagos syn på biskoppens lederrolle i den lokale menighed var præget af den tænkning og praksis angående magt og ledelse, der knyttede sig til samtidens romerske magistrater. En række mulige eksempler på en sådan påvirkning tages op og diskuteres, ligesom der også peges på områder, hvor Cyprians syn adskilte sig fra, hvad der prægede samtidens ledelsestænkning. Erfaringer fra sådanne kirkehistoriske studier kan være relevante at inddrage i nutidens
refleksion over fordele og ulemper ved at anvende samtidens ledelsestænkning i en kirkelig kontekst.
Publiceret
2018-04-19
Citation/Eksport
Hansen, B. (2018). Om biskopper og romerske magistrater. Hvordan var Cyprian præget af samtidens ledelsestænkning?. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 45(1), 23-42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/105237
Sektion
Artikler