Årg. 1 (2007): Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier 2007

Seminaret, Krig og fortælling 
Lektor Ulrik Lehrmanns artikel, Krigens fortællere, er blevet til i forbindelse med seminaret, Krig og fortælling, i forskningsprogrammet, 
Modernitet og fortælling. Artiklen omhandler aspekter af 1. verdenskrig som mediefortælling, collageeffekt, reportage. og novellejournalistik. 

Seminar om Passageværket af Walter Benjamin 
I forbindelse med den danske udgivelse af Walter Benjamins Passageværk om Paris på Baudelaires tid afholdt Institut for litteratur, kultur og medier et eftermiddagsseminar, den 12. december 2007 i U 56.

Publiceret: 2017-01-16

Artikler