Arkiver

 • Proceedings fra "100 år med højskolesang"

  Særnummer: Proceedings fra "100 år med højskolesang"
  2023

  I 1922 udkom Folkehøjskolens Melodibog for første gang, og det betød en reform af den danske fællessang. De fire udgiveres (Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring og Thorvald Aagaard) musikalske ideal for, hvad folkelig fællessang er og bør være, satte dagsordenen og præger i høj grad stadig dansk sangkultur. I december 2022 gik Center for Grundtvigforskning, Grundtvigsk Forum og Sangens Hus sammen om at markere 100-året for denne sanghistoriske begivenhed. Ved dette jubilæumsseminar i Vartov gav en række af landets fremmeste sanghistoriske eksperter oplæg om melodibogen og ”de fire stores” historiske betydning samt status på vores nuværende fællessangspraksis. I nærværende særnummer af Tidsskriftet SANG præsenteres artikler og indlæg baseret på eller relateret til oplæggene frajubilæumsseminaret. 

  Til at åbne ballet er vi stolte af, at musikhistorikeren Sten Høgel generøst har givet os lov til at genoptrykke en artikel, han i 1987 fik trykt i tidsskriftet Modspil – som giver et enestående indblik i fællessangens situation i et tidehverv – efter ungdomsoprøret, men før fællessangens genopblomstring med sangmaratons, Phillip Faber og “Fællessang hver for sig”. Herefter følger Høgels artikel “Det skulde være jævne Viser” om komponisten J.A.P. Schulz som fællessangens far. Folkesangsforskeren Helen Rossil udfordrer derefter det æstetiske ideal, som Højskolesangbogens Melodibog står for – ved at sammenligne det med et ganske andet ideal, nemlig mundtligt traderet folkelig salmesang. Herefter følger et interview med seniorredaktør Bjarke Moe, der forklarer hvordan Højskolesangbogens Melodibog, da den udkom i 1922, blev et vendepunkt for de syngende. Forfatter Line Rishøj Jensen sporer derefter aftrykket fra “de fire store” i de sidste 100 års fællessange. Og endelig gengives i rapportform seminarets afsluttende rundbordsdiskussion over emnet “Hvad er fællessangens fremtid?”

  Særnummeret her leverer en status på fællessangen anno 2020’erne og en temperaturtagning på dens fremtidsmuligheder. God læselyst!